Główna metoda używana przy nauce języka angielskiego

ANGIELSKI BYDGOSZCZ FORDON

METODA BEZPOŚREDNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Można powiedzieć, że głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku angielskim, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Metoda bezpośrednia jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty.

BYDGOSZCZ FORDON

SŁUCHANIE I MÓWIENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie w języku angielskim. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne z języka angielskiego. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim.

Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

FORDON

ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Instrukcje wydawane są przez nauczyciela po angielsku. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język ucznia. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału Słuchacz już zna z poprzednich lekcji.

Języka obcego uczymy się podobnie, jak dziecko uczące się swojego pierwszego języka. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je imitując wymowę nauczyciela, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

BYDGOSZCZ

TWOJE ODRUCHY JĘZYKOWE

Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język angielski, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie.

Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście.

Uczymy słownictwa codziennego użytku, od początku kursu ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych słów z zakresu języka mówionego.

ANGIELSKI BYDGOSZCZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań.

Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani Słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i Słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi, oczywiście w języku angielskim.

BYDGOSZCZ

POPRAWNOŚĆ

Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki w języku angielskim, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u Słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań.

Ważne jest wypowiadanie się już od samego początku w sposób samodzielny, nawet jeśli może to oznaczać popełnianie błędów. Oczywiście błędy są od razu poprawiane przez nauczyciela w przyjazny sposób, aby Słuchacz uczył się powtarzając poprawną formę.

SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO BYDGOSZCZ

POWTARZANIE MATERIAŁU

Nauka języka angielskiego jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. W metodzie bezpośredniej przeznacza się dużą część zajęć na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki.

Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału – poczynając od powtórki na początku każdej lekcji, poprzez czytania i lekcje gramatyczne, aż do powtórzenia większej całości przed egzaminem.

Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie – a takie odruchy można wykształcić jedynie przez częste i odpowiednie powtórki.

PODRĘCZNIKI, Z KTÓRYCH KORZYSTAMY

  • zawierają wyłącznie aktualne angielskie słownictwo i gramatykę dostosowaną do obecnych standardów egzaminacyjnych
  • zawierają pytania dotyczące tematów aktualnych i interesujących dla Słuchaczy
  • zostały stworzone przez zespół doświadczonych lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem nauczania języka angielskiego metodami bezpośrednimi i odzwierciedlają wieloletnie przemyślenia dotyczące zakresu materiału oraz sposobu wprowadzania
  • w każdym etapie zawierają dużą ilość pytań przypadającą na grupę angielskich słówek. Pozwala to lepiej opanować znaczenie słówek oraz utrwalić użycie w różnych kontekstach
  • charakteryzuje praktyczne podejście do gramatyki języka angielskiego
  • zawierają przystępne wyjaśnienia gramatyczne – krótkie, praktyczne i łatwe do zrozumienia

80% czasu trwania lekcji to aktywna rozmowa w języku angielskim

Szkoła Językowa Bydgoszcz

Wykorzystujesz pełen potencjał jaki daje praca z lektorem

Podczas zajęć jesteś cały czas aktywny i skoncentrowany ponieważ wymusza to na Tobie konstrukcja lekcji. Nie rozwiązujesz zadań pisemnych, nie robisz ćwiczeń, które możesz wykonać w domu. Prawie całe zajęcia prowadzisz dialog w języku angielskim, przez co wykorzystujesz pełen potencjał jaki daje praca z lektorem.

100% Gwarancja zwrotu pieniędzy!

Bydgoszcz Fordon Angielski

Jeszcze żaden kurs nie był tak bezpieczny dla Twojego porfela!

Jeżeli po czterech lekcjach stwierdzisz, że Smile School nie jest dla Ciebie, zwrócimy Ci bez zbędnych formalności 100% pieniędzy, które wpłaciłeś na kurs - nawet za lekcje, które już wykorzystałeś. Gwarantujemy to zapisem w umowie!